Giới thiệu

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Veco là đơn vị duy nhất được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tất cả các sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu của Veco, Afafun trên toàn quốc.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xưởng may quần áo trẻ em xuất khẩu giá sỉ VECO-Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Xưởng may quần áo trẻ em xuất khẩu giá sỉ VECO